WSB® clean
Sinds begin 2021 ruim 85 installaties in Nederland gerealiseerd en operationeel. Als WSB groep zijn we actief in 27 landen waaronder  Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk en Canada

TECHNOLOGIE

Opbouw van de  WSB Clean installatie.


1. VOORZUIVERING

Het afvalwater komt vanaf het huis in het systeem. Grove delen en slib bezinken en worden hier opgeslagen. Nu stroomt het mechanisch gezuiverde afvalwater in de biologische zuiveringsfase.

2. BIOLOGISCH ZUIVERINGSFASE  & DRAGEND MATERIAAL

In de biologische zuiveringsfase bevindt zich het krachtige draagmateriaal waarop levende micro-organismen leven. Ze vormen de uiterst efficiënte biofilm die op betrouwbare wijze tot 99% van de vervuilende stoffen in uw kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie verwijdert. Deze biofilm is de belangrijkste reden voor de geweldige reinigingsprestaties en betrouwbare functie van WSB clean.

3. BELUCHTING

De biologische zuiveringsstap wordt geleverd met zuurstof uit de lucht, die de micro-organismen nodig hebben voor de efficiënte afbraak van de verontreinigende stoffen in de biofilmwaterzuiveringsinstallatie.

4. NAZUIVERING 

De uit de biologische zuiveringsfase ontstane vaste stoffen bezinken hier. 

5. LUCHTLIFT

Verwijdert de resterende slibresten uit de laatste klaring.

6. UITLOOP

Het gezuiverde water gaat via de monsterput naar de waterberging of sijpelt in de grond.

7. MONSTERPUT

Uit de vrije waterstraal wordt een monster genomen. Dit eenvoudige monster wordt gebruikt om te controleren of de WSB schone biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de vereiste lozingswaarden voldoet.


Hoe werkt onze afvalwaterzuiveringsinstallatie?

Het geheim van het functioneren zit in de microscopische biofilm.  

Twee ontwerp factoren zijn cruciaal voor het functioneren van onze afvalwaterzuiveringsinstallatie: 

Analoog aan een bergbeek/stroom: 

  • Denk aan de stenen in het water, waarop micro-organismen een biofilm vormen. Deze biofilm is herkenbaar als het gladde laagje op stenen . 
  • De helling van de stroom, die zorgt voor zuurstof inbreng en continue menging van het water. 

Deze factoren zijn in het ontwerp van de WSB Clean installatie verankerd.

In samenwerking met de Technische Universiteiten van Dresden, Cottbus en Chemnitz slaagden ingenieurs van de Bergmann-groep in Saksen erin deze mechanismen te identificeren en te vertalen naar een functionerende techniek in de WSB clean installatie.


Ondersteunend materiaal vervangt de functie van de steen in de constructie

In plaats van op de kiezel vinden de micro-organismen van WSB clean optimale leefomstandigheden op het speciaal ontwikkelde dragermateriaal. Het substraat werkt zelfreinigend en hoeft daarom niet te worden schoongemaakt of vervangen.

De uitstekende prestaties van WSB clean afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn mede gebaseerd op deze biofilm. 

Zelfs bij een temperatuur van 4°C van het afvalwater, zoals deze heerst op koude winterdagen, zijn de functies en daarmee de reinigingsprestaties van de afvalwaterzuiveringsinstallatie betrouwbaar en goed.


Geweldige functie voor lage kosten.

Last but not least profiteert u van de lage onderhouds- en exploitatiekosten van uw kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit is al duidelijk in het rioolslib dat zich in elke septic tank ophoopt en in veel gevallen eenmaal per jaar moet worden weggepompt. 

Met de volledig biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie WSB®clean kunt u tot 75% besparen op slibverwijdering in vergelijking met andere processen. Eenvoudig, omdat door de innovatieve functionaliteit nauwelijks slib wordt geproduceerd, zoals bevestigd door het Duitse Instituut voor Bouwtechnologie. 

Om deze reden werd WSB clean  in Duitsland dan ook goedgekeurd voor éénmaal onderhoud per jaar (standaard 2 maal per jaar).