WSB® clean
Sinds begin 2021 ruim 85 installaties in Nederland gerealiseerd en operationeel. Als WSB groep zijn we actief in 27 landen waaronder  Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk en Canada

ALMERE OOSTERWOLD

Bent u ook een toekomstige bewoner van Almere Oosterwold….. Een gebied waar ecologisch, duurzaam en zelfvoorzienend de uitgangspunten zijn. Bij deze feliciteren wij, WSB Clean Nederland, u met uw eigen stukje moederland!

Naast het huis bouwen dient u ook samen met de andere Oosterwold bewoners te kijken naar de wegen, waterhuishouding en de openbare ruimte.

Wij kunnen u helpen met het schoonhouden van het water in de natuur, want in Oosterwold is er geen riolering. Dit betekent dat u zelf of samen met uw buren een eigen mini-afvalwaterzuiveringssysteem ofwel IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) dient aan te schaffen.

Het WSB-clean systeem heeft al jarenlange ervaring in landen waar de handhaving strenger is dan die in Nederland, dat wil zeggen jaarlijks verplichte laboratorium testen die de bewoner zelf dient te bekostigen, toelatings-instituten die de IBA eerst uitgebreid testen voor ze verkocht mogen worden in het betreffende land, strengere eisen aan de uitstroom dan onze klasse 3B.

Wij geven regelmatig in Almere, speciaal voor toekomstige Oosterwold bewoners, informatiebijeenkomsten (in de avond) d.m.v. een presentatie waarbij dit een interactieve presentatie is. Voor alle vragen betreffende het mini-afvalwaterzuiveringsinstallatie ofwel IBA kunt u bij ons terecht. U kunt een mail sturen naar info@wsb-clean.nl als u deel wilt nemen aan een informatiebijeenkomst.

Voor de verplichte onderdelen vanuit de Gemeente en het Waterschap Zuiderzeeland willen wij u verwijzen naar de volgende sites:

'maak Oosterwold'

'handboek'

Voor de aanvraag van de watervergunning en de BLAH-melding, die nodig is voor het lozen van uw afvalwater op het oppervlaktewater, hebben wij de nodige documentatie met betrekking tot WSB clean. Deze kunt u per mail of telefonisch bij ons opvragen.

Heeft u verder vragen dan kunt u ons ook bereiken op ons telefoonnummer, zie onze contactgegevens.